كد مطلب: 3729
تاريخ انتشار: 30 شهریور 1391 ساعت 15:07
تعداد بازدیدها: 909

معرفی کتاب /

تاریخ تحلیلی سیاسی اسلام

چکیده: منا نشر/ کتاب حاضر بخش أعظمی از تاریخ اسلام را شرح میدهد، یعنی قبل از رسالت پیامبر اسلام(ص) تا غیبت مهدی(عج).

شیوه های مختلفی در تاریخ‌نگاری اسلامی موجود است. یکی از این شیوه ها تحلیل کردن وقایع تاریخی و سیاسی صدر اسلام همراه با شرح وقایع آن است. کتاب حاضر بخش أعظمی از تاریخ اسلام را شرح میدهد، یعنی قبل از رسالت پیامبر اسلام(ص) تا غیبت مهدی(عج). نگاه علی اکبر حسنی نویسنده ی این کتاب به تاریخ نگاهی تحلیلی سیاسی است یعنی وقایع را با توجه به شرایط و زمینه ها و آثارشان در تاریخ از نظر سیاسی تحلیل کرده است. از ویژگی های این کتاب پرداختن به وسعت عظیمی از تاریخ در دو جلد به صورت مختصر و در عین حال کامل است

این کتاب حاصل تلاش علی اکبر حسینی بوده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آنرا در 2 جلد و در 560 صفحه و به قیمت 69000 ریال منتشر نموده است.