اخبار نقد کتاب
بازجویی در شاه‌راه

بازجویی در شاه‌راه

این کتاب را برای آن‌هایی که نمی‌دانند دفاع مقدس چه آورده‌هایی برایمان داشته، هدیه ببرید و بگویید افسران ایرانی چگونه بدون هتک‌حرمت و با حفظ کرامت انسانی و پایبندی به اصول و موازین شرع و عقل، از اسیران دشمن نگهداری کردند.

کاهن معبد جینجا

نگاهی به کتاب «کاهن معبد جینجا»/ ما بمب را دوست داریم!
ژاپنی‌ها زبان انگلیسی را بلد نی