سه شنبه 03 مرداد 1396

نبرد در قلعۀ گوک‌تپه

«نبرد در قلعۀ گوک‌تپه» ماجرای زندگی پرفرازوفرود پيرمردی ترکمن به نام «ياش‌بخشی» است که با حوادث و مصائب گوناگونی چون هجوم ناجوانمردانۀ روس‌ها و کشتار بی‌رحمانۀ دوستان و هموطنانش در قلعۀ گوک‌تپه مواجه شده و از نظر روحی، ملتهب و زخمی است. او بزرگ ايل خود و دوتارزن ماهری است که سال‌ها دربارۀ بازگويی رخدادهای مربوط به آن نبرد سکوت کرده است؛ اما در موقعيت هيجانی ويژه‌ای، به‌مدد روح افشاگر موسيقی، عاقبت پرده از زخم‌هايی برمی‌دارد که قلب و جان او را در بند کشيده‌اند.

اخبار مرتبط

نظرات
capcha
خط اخبار
خط اخبار
بیشتر