دوشنبه 16 فروردين 1400
گاه نقد

شمارۀ ششم مجلۀ «گاهِ نقد» منتشر شد

ششمین شمارهٔ مجلۀ گاهِ نقد، مجلۀ تخصصی بررسی و #نقد_کتاب، این‌بار با موضوع «الگوهای توسعه» و با عنوان «الگوی بدیل توسعه» منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، شمارۀ ششم مجلۀ «گاهِ نقد» منتشر شد.

ششمین شمارهٔ مجلۀ گاهِ نقد، مجلۀ تخصصی بررسی و #نقد_کتاب، این‌بار با موضوع «الگوهای توسعه» و با عنوان «الگوی بدیل توسعه» منتشر شد.
شمارۀ ششم گاهِ نقد، سومین جلد از مجموعۀ سه‌جلدی گاهِ نقد علوم اجتماعی با موضوع «جدال الگوهای توسعه در نشر ایران» است که جلد نخست (گاهِ نقد۴) بر الگوهای توسعۀ نئولیبرال تمرکز کرده بود و جلد دوم (گاه نقد۵)  نیز به جریان‌های چپ و منتقد سرمایه‌داری پرداخته بود. این شماره با نگاه به موضوع دوجلد پیشین و گذر از جریان‌های راست و چپ، به بررسی الگوی اسلامی توسعه در آینۀ نشر ایران پرداخته است. بخش‌های این شماره عبارت‌اند از:

 «گفتار» دربارۀ «ایدئولوژی و توسعه» و بررسی نگاه‌های گوناگون به موضوع توسعه و نقش دانشگاه و نهادهای مدرن در ارتباط با پیشرفت و همچنین ارتباط توسعه و دین از نگاه ماکس وبر

 «رهیار» دربارۀ «صورت‌بندی نقد مکتب اجتماعی مارکسیسم در اندیشۀ شهید آیت‌الله محمدباقر صدر» و مرور دیدگاه و انتقادهای شهید صدر نسبت به این مکتب

«هشدار» نسبت به یکسان‌انگاری انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های چپ و «نگاهی به تفاوت‌ها و تمایزهای جریان انقلاب اسلامی با جریان‌های چپ»

«دیدار» با «نگاه اسلام به توسعۀ اقتصادی» و بررسی ویژگی‌های «عدالت اجتماعی در اندیشۀ آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای»

شمارۀ ششم مجلۀ «گاهِ نقد» به سردبیری علیرضا حدادی، در ۲۵۶ صفحه در مراکز پخش و روزنامه‌فروشی‌ها عرضه شده است و امکان سفارش نسخۀ چاپی آن از سایت «کتابیکا»  نیز امکان‌پذیر است.
همچنین شما می‌توانید نسخۀ الکترونیک این شماره و شماره‌های پیشین گاهِ نقد را از سایت «کتابیکا» و نیز «طاقچه» تهیه کنید.

نظرات
capcha
خط اخبار
خط اخبار
بیشتر