روابط ایران و آمریکا در هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاه نقد» بررسی شد
یکشنبه 01 اسفند 1400

روابط ایران و آمریکا در هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاه نقد» بررسی شد

هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاهِ نقد»، مجلۀ تخصصی بررسی و نقد کتاب، این بار با موضوع «روابط ایران و آمریکا» و با عنوان «روابط ایران و آمریکا ۱ » منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاهِ نقد»، مجلۀ تخصصی بررسی و نقد کتاب، این بار با موضوع «روابط ایران و آمریکا» و با عنوان «روابط ایران و آمریکا ۱ » منتشر شد.

این شماره از مجلۀ «گاهِ نقد»، دومین جلد این مجله با موضوع «تاریخ» و نخستین جلد از دنبالۀ «روابط ایران و آمریکا» است. در این شماره با سیری در کتاب‌های گوناگون، نگاهی به تاریخچۀ روابط ایران و آمریکا از ابتدا تاکنون انداخته می‌شود.

همچنین در این شماره در چند بخش مختلف، ابتدا نگاهی کلی به رابطۀ بین دو کشور انداخته می‌شود و سپس در پنج پروندۀ مفصل و مختلف، رویکردهای کتاب‌های گوناگون به این رابطۀ مرور و بررسی می‌شوند. «گفتار»، «نقدوار»، «رهیار» و «پیوست» بخش‌های گوناگون این شماره هستند که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به رابطۀ ایران و آمریکا و نمونه‌های مختلف در آینۀ کتاب‌ها نگریسته‌اند.

در «گفتار»، سردبیر مجموعۀ تاریخ «گاهِ نقد»، دکتر جعفر مرادحاصلی، نگاهی کلی به تاریخچۀ رابطۀ میان ایران و آمریکا از نخستین روزها می‌اندازد و به‌طور خلاصه، کتاب‌هایی را که در ایران با این موضوع به چاپ رسیده‌اند، دسته‌بندی می‌کند.

در بخش «نقدوار»، کتاب‌هایی که در ایران با موضوع رابطۀ بین ایران و آمریکا چاپ شده‌اند، در پنج پروندۀ مختلف نقد و بررسی می‌شوند. هر پرونده بر برهه‌ای خاص از تاریخ رابطۀ دو کشور نگاهی می‌اندازد و پروندۀ پنجم، سه رویکرد مختلف کتاب‌های چاپ‌شده را از هم تفکیک می‌کند. این سه رویکرد عبارت‌اند از: «رویکرد بی‌طرف به مناسبات ایران و آمریکا»، «رویکرد تبرئه‌کننده دربارۀ مناسبات ایران و آمریکا» و «رویکرد افشاگرانه به مناسبات ایران و آمریکا».

در «رهیار»، تازه‌ترین کتاب‌هایی که دربارۀ آمریکا یا رابطۀ میان ایران و آمریکا تالیف و ترجمه شده‌اند، معرفی و نقد و بررسی می‌شوند.

در «پیوست» این شماره از «گاهِ نقد»، یک بستۀ پیشنهادی برای خوانندگان آماده شده است. این بسته شامل پنج کتاب است که هم تاریخ و سیاست خود آمریکا و هم رابطۀ بین ایران و این کشور را در بر می‌گیرد.

برای تهیه هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاهِ نقد» علاوه بر مراجعه به مراکز پخش و روزنامه‌فروشی‌ها، می‌توانید با شمارۀ ۰۲۱۶۶۹۷۶۳۴۹ داخلی 3 تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید نسخۀ الکترونیک این شماره و شماره‌های پیشین گاهِ نقد را از «کتابیکا» و «طاقچه» تهیه کنید.

مجلۀ «گاهِ نقد» به همت سامانۀ کارشناسی کتاب مجمع ناشران انقلاب اسلامی، با توجه به خلأ موجود در نقد تخصصی حوزه‌های مختلف کتاب تدوین و در حوزه‌های گوناگون ادبیات داستانی، تاریخ، علوم اجتماعی، فلسفه، زبان فارسی و درست‌نویسی، روان‌شناسی و دین عرضه خواهد شد.

نظر بدهید
capcha