بررسی ضرورت تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در «شیرازه کتاب»

بررسی ضرورت تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در «شیرازه کتاب»

«شیرازه کتاب» در جدیدترین شماره خود که با عنوان «تحول در ارشاد» منتشر شده، به ضرورت تحول در مدیریت فرهنگی کشور و به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخته است.