خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
شهیدان اینقدرها هم نازنین نبودند!
تا آنجا که یادم می‌آید، شهدا این‌قدرها هم که حالا می‌گویند نازنین نبودند! همیشه هم لبخند روی لبشان نبود. آن‌قدر مست خدا نبودند که فقر و فساد و تبعیض از یادشان برود و آن‌چنان از خوف خدا غش نکرده بودند که هیچ خوفی بر دل هیچ کس نیندازند.
شهدا برای چه افقی جنگیدند؟
نویسنده : وحید جلیلی
انتشارات : راه یار