خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
چهره سومی که جنگ برای آبادان رقم زد/روایت به شیوه‌ تقابل
آبادان پیش از انقلاب دو چهره داشت. یک چهره آن، شهری مدرن بود با خیابان‌های دل‌باز، تمیز و قشنگ و خانه‌های ویلایی، چهره دیگر، یک شهر معمولی. اما جنگ چهره سومی برای آبادان رقم زد.
شماره پنج
نویسنده : مرتضی قاضی
انتشارات : مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس