خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
واقعه جمل از زبان آیت‌الله طبرسی
به مناسبت ایام تاریخی واقعه جمل کتاب «جنگ جمل (ریشه‌ها، پیامدها، شبهات)» اثر گرانقدر حضرت آیت الله نجم الدین طبسی و با تحقیق ابراهیم رضایی و حسن بلقان‌آبادی را روانه قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها کرده است.