خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
روایت خنثی‌کردن بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان در «امواج اراده‌ها»
کتاب «امواج اراده‌ها» دست‌چینی از خاطراتی است که به کالبدشکافی گوشه‌ای از دستاوردها و پیشرفت‌های درخشان انقلاب می‌پردازد و چگونگی خنثی‌کردن بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان را هم روایت می‌کند.
امواج اراده‌ها
نویسنده : راضیه عزیزی
انتشارات : راه‌یار