«کتاب در قاب رسانه» قرار گرفت
روابط ایران و آمریکا در هشتمین شمارۀ مجلۀ «گاه نقد» بررسی شد
مرکز رسانه‌ای شیرازه
#کتاب_خوب_را_خوب_بخوانید
بسته‌های مطالعاتی سامانۀ کارشناسی
کتاب‌های پیشنهادی سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقلاب اسلامی
چند رسانه ای
مقام معظم رهبری :
مسألۀ مجمع ناشران انقلاب اسلامی کار بسیار خوبی است. کاری کنید که تبدیل بشود به یک جوان برومند و توانا.