خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
چیزی  مثل معلق بودن
ابوباران با فصل «بی‌قراری» شروع می‌شود؛ بی‌قراری یکی از مدافعان حرم به نام مصطفی نجیب. وقتی سال‌ها در کشوری زندگی می‌کنی و تو را متعلق به جای دیگری می‌دانند، ناآرام می‌شوی؛ چیزی مثل معلق‌بودن. آن وقت دنبال راهی هستی تا به آرامش برسی؛ مثلاً فکر کنی که: «وطن تو همان افغانستان است، باید برگردی.»
نویسنده : زهرا سادات ثابتی
انتشارات : خط مقدم