خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
«مأموریت خدا» در خاکی غریب
کتاب «مأموریت خدا» هم تاریخ شفاهی انقلاب است و هم تاریخ شفاهی جهاد مردم افغانستان؛ با محوریت شهادت جوانی به نام احمدرضا سعیدی، متولد تهران که ۴۰ سال پیش در بهسود افغانستان به شهادت رسید.
نویسنده : احمدرضا سعیدی
انتشارات : راه‌یار